DIỀU CÁO BABY

160.000₫

Code: AK 165


Kích thước: 180 * 90 + 170 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK 165

Kích thước: 180 * 90 + 170 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan