DIỀU CÁ NHIỆT ĐỚI

110.000₫

Code: AK-163

 

Kích thước: 130 * 120 cm

Chất liệu vải: Nylon Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Code: AK-163

 

Kích thước: 130 * 120 cm

Chất liệu vải: Nylon Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan