DIỀU CÁ MẬP

140.000₫

Code: AK 173


Kích thước: 130 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: AK 173


Kích thước: 130 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan