DIỀU CÁ MẬP

100.000₫

Code: AK 168


Kích thước: 130 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK 168

Kích thước: 130 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan