DIỀU CÁ KOI

170.000₫

Code: AK 170


Kích thước: 100 * 350 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 màu như hình

Code: AK 170


Kích thước: 100 * 350 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 màu như hình

Sản phẩm liên quan