DIỀU BƯỚM COLOR 1.6M

150.000₫

Code: TK 238


Kích thước: 160 * 175 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Code: TK 238


Kích thước: 160 * 175 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Sản phẩm liên quan