DIỀU BABY PIG

140.000₫

Code: AK 167


Kích thước: 120 * 120 + 160 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK 167

Kích thước: 120 * 120 + 160 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan