DIỀU 3 CÔNG CHÚA

150.000₫

Code: CK 143 


Kích thước: 180 * 85 + 250 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK 143

Kích thước: 180 * 85 + 250 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan