WINDMILL - BALL DOPHIN

120.000₫

Code: WT-1005


Kích thước: 18 * 81 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: WT-1005


Kích thước: 18 * 81 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

 
zalo