WINDMILL - ANIMAL

120.000₫

Code: WT-1009


Kích thước: 53 * 93 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: WT-1009


Kích thước: 53 * 93 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

 
zalo