SPINNER - 3 TẦNG

120.000₫

Code: WT-1018


Kích thước: 30 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: WT-1018


Kích thước: 30 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

 
zalo