QUAD KITE - TRANSFORMERS 2.3M

1.500.000₫

Code: QU-105


Kích thước: 230 * 80 cm

Chất liệu: nylon Ripstop

Khung sườn: carbon

Màu sắc: như hình

QUAD KITE - TRANSFORMERS 2.3M

Code: QU-105

 

Kích thước: 230*80cm

Chất liệu vải: Ripstop Nylon 

Khung sườn: Carbon Rod bar 8 mm

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4