MESH SPINNER 4.8M

1.380.000₫

Code: WT-121


Kích thước: 100 * 480 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: WT-121


Kích thước: 100 * 480 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan