DIỀU TIÊN CÁ

50.000₫

Code: CK-120


Kích thước: 100 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK-120


Kích thước: 100 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan