DIỀU DƠI

60.000₫

Code: AK-132


Kích thước: 130 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK-132


Kích thước: 130 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan