DIỀU ĐẠI BÀNG 1.6M

80.000₫

Code: AK-133


Kích thước: 160 * 70 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK-133


Kích thước: 160 * 70 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan