DIỀU CHIM ÉN

100.000₫

Code: TK-147


Kích thước: 160 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: TK-147

Kích thước: 160 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình