TAY QUAY 20CM - ABS

170.000₫

Code: Q-2001


Kích thước đường kính: 20 cm

Chất liệu: nhựa tổng hợp ABS

Đặc điểm: sử dụng thả Diều kích thước vừa - lớn.

Code: Q-2001


Kích thước đường kính: 20 cm

Chất liệu: nhựa tổng hợp ABS

Đặc điểm: sử dụng thả Diều kích thước vừa - lớn.

Sản phẩm liên quan