TAY NHỰA QUẤN DÂY

20.000₫

TAY NHỰA QUẤN DÂY

Code: H-06

Kích thước: 

            1./ Loại lớn: 24 * 11cm

            2./ Loại nhỏ: 20 *  8.5cm

Sản phẩm liên quan