STUNT KITE - SWORD 2.1M

1.050.000₫

Code: ST-207


Kích thước: 210 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: màu như hình

Code: ST-207


Kích thước: 210 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan