SPINNER - XOẮN XOAY RAINBOW

80.000₫

Code: WT-1022


Kích thước: 22 * 140 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: WT-1022


Kích thước: 22 * 140 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan