PREDA COLOR 3M

600.000₫

Code: KK-111


Kích thước: 300 * 100 cm

Chất liệu: nylon Ristop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

PREDA 3M

Code: KK-111

 

Kích thước: 300*100cm

Chất liệu vải: nylon Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan