POWER KITE - ALBA RAINBOW 2.6M

950.000₫

Code: PK-108


Kích thước: 260 * 85 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc: như hình

Phụ kiện:  bộ dây thả 25mx2 + bộ tay vải

ode: PK-108


Kích thước: 260 * 85 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc: như hình

Phụ kiện:  bộ dây thả 25mx2 + bộ tay vải

Sản phẩm liên quan