DIỀU THỦY QUÁI

680.000₫

Code: CT-119


Kích thước: 200 * 140 * 850cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  3 màu như hình

Code: CT-119


Kích thước: 200 * 140 * 850cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  3 màu như hình

Sản phẩm liên quan