DIỀU ROKKAKU

850.000₫

Code: KK 124


Kích thước: 180 * 150 cm

Chất liệu: Ripstop Nylon

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc:  như hình

Code: KK 124

Kích thước: 180 * 150 cm

Chất liệu: Ripstop Nylon

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan