DIỀU QUẠT 3M

1.100.000₫

Code: KK-116


Kích thước: 300 * 185 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: ResinRod

Màu sắc: như hình

Code: KK-116


Kích thước: 300 * 185 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: ResinRod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan