DIỀU NÒNG NỌC

1.250.000₫

Code: SK-157


Kích thước: 150 * 150 cm + 180 cm

Chất liệu: High Plaid

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Code: SK-157


Kích thước: 150 * 150 cm + 180 cm

Chất liệu: High Plaid

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan