DIỀU KID - LÍNH NHẢY DÙ

160.000₫

Code: AK-137


Kích thước: 140 * 70 cm + đuôi 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK-137


Kích thước: 140 * 70 cm + đuôi 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan