DIỀU KID - DIAMOND RAINBOW

160.000₫

Code: KK-114


Kích thước: 100 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Code: KK-114


Kích thước: 100 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Sản phẩm liên quan