DIỀU KID-DELTA MIXCOLOR

160.000₫

Code: DK-141


Kích thước: 110 * 70 cm + 140 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Code: DK-141


Kích thước: 110 * 70 cm + 140 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Sản phẩm liên quan