DIỀU HORROOR 2.9M

380.000₫

Code: KK-115


Kích thước: 295 * 125 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Ghi chú: giá chưa bao gồm đuôi xoay.

 

Code: KK-115


Kích thước: 295 * 125 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình


Ghi chú: giá chưa bao gồm đuôi xoay.

 

Sản phẩm liên quan