DIỀU GOLDFISH

600.000₫

Code: SK-164

 

Kích thước: 130 * 275 + 550 Cm

Chất liệu vải: Nylon Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Code: SK-164

 

Kích thước: 130 * 275 + 550 Cm

Chất liệu vải: Nylon Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan