DIỀU DRAGON

160.000₫

Code: CT-124


Kích thước: 170 * 185 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: CT-124


Kích thước: 170 * 185 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan