DIỀU DOLPHIN FISH

380.000₫

Code: SK-148


Kích thước: 120 * 215 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng

Màu sắc:  như hình

Code: SK-148


Kích thước: 120 * 215 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan