DIỀU DELTA WINDOW 2m9

500.000₫

Code: DT-104


Kích thước: 290 * 140 cm

Chất liệu: Hi-Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

DELTA WINDOW 2m9

Code: DT-104

 

Kích thước: 290*140cm

Chất liệu vải: vải Hi-Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Ghi chú: dễ bay, kích thước lớn, chất liệu vải tốt, khung sườn cứng, bay rất đầm.