DIỀU DELTA - OPERA FACE

280.000₫

Code: DT-154


Kích thước: 200 * 220 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: DT-154


Kích thước: 200 * 220 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan