DIỀU DELTA - FALCON 3M1

750.000₫

Code: DT-145


Kích thước: 310 * 150 cm

Chất liệu: High Grade Parachute Fabric

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: 2 như hình

DIỀU DELTA - FALCON 3M1

Code: DT-145

 

Kích thước: 310*150cm

Chất liệu vải: High Grade Parachute Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan