DIỀU DELTA - FACE

150.000₫

Code: DT-194


Kích thước: 180 * 95 cm + 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA - FACE

Code: DT-194

 

Kích thước: 180 * 95 cm + 150 cm

Chất liệu vải: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan