DIỀU CỌP 6.5M

900.000₫

Code: TK-185


Kích thước: 150 * 650 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: TK-185


Kích thước: 150 * 650 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan