DIỀU BABY TIGER - 2.8M

500.000₫

Code: TK-200


Kích thước: 280 * 145 cm + đuôi 270 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: TK-200


Kích thước: 280 * 145 cm + đuôi 270 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan