DIỀU - COLORFUL PHOENIX

300.000₫

Code: TK-187


Kích thước: 200 * 80 cm + đuôi 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: ResinRod

Màu sắc:  như hình

Code: TK-187


Kích thước: 200 * 80 cm + đuôi 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: ResinRod

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan