DIỀU CHIM KÉT

100.000₫

Code: AK-134


Kích thước: 110 * 55 + đuôi 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK-134


Kích thước: 110 * 55 + đuôi 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan