DIỀU CÁ 4 ĐUÔI

350.000₫

Code: TK-184


Kích thước: 260 * 460 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: TK-184


Kích thước: 260 * 460 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan