DIỀU 2 KITTY PINK

50.000₫

Code: DK-139


Kích thước: 100 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: DK-139


Kích thước: 100 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình