BABY DOG - 2018

160.000₫

Code: AK-139


Kích thước: 160 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK-139


Kích thước: 160 * 120 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan